www.team-airattack.de               (GE AA Hauptquartier)

www.airattack.co.uk                   (UK AA Hauptquartier)

www.air-field.de/elite/                (Elite Squadron)

www.kicktipp.de                         (Bundesliga Tippen Online)

www.haikosfilmlexikon.de          (Jede Menge Filme mit guten Beschreibungen)

www.kultspiele.com                    (Jede Menge Spiele)

www.svenheidel.de/mi-inside/    (MONKEY ISLAND PUR!)

www.amazon.de                          (Bestellwahnsinn)